วิทยาการคอมพิวเตอร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - RMUTP
 
ระบบ CSIS   อาจารย์   นักศึกษา
 
เกี่ยวกับสาขาวิชา
 
 
การเดินทาง >>รถโดยสารประจำทาง สาย 32, 203, 177, 97, 33, 543ก, 64
สถานที่ใกล้เคียง >>ฝั่งตรงข้าม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , สะพานพระราม 7 ฝั่งวงศ์สว่าง