วิทยาการคอมพิวเตอร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - RMUTP
COM-SCI-RMUTP
ระบบ CSIS   อาจารย์   นักศึกษา
 
 
 
เว็บไซต์ comsci-rmutp.com รองรับการแสดงผลแบบ Responsive เต็มรูปแบบ ทั้ง Desktop Tablet และ Mobile
 
Com Sci Goes Responsive
 
 
 
เลื่อนเปิดเทอม 2563/1
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศเลื่อนการเปิดภาคการเรียน 2563/1 เป็นวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563
 
 
 
 
เว็บไซต์ comsci-rmutp.com รองรับการแสดงผลแบบ Responsive เต็มรูปแบบ ทั้ง Desktop Tablet และ Mobile
 
Com Sci Goes Responsive
 
 
 
เลื่อนเปิดเทอม 2563/1
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศเลื่อนการเปิดภาคการเรียน 2563/1 เป็นวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563
 
 
 
 
เว็บไซต์ comsci-rmutp.com รองรับการแสดงผลแบบ Responsive เต็มรูปแบบ ทั้ง Desktop Tablet และ Mobile
 
Com Sci Goes Responsive
 
 
 
เลื่อนเปิดเทอม 2563/1
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศเลื่อนการเปิดภาคการเรียน 2563/1 เป็นวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563
 
 
ข่าวสารและประกาศ
 
 
ความรู้คอมพิวเตอร์